Pling

Caught Spam Akismet has caught 19,999 spam for you since you first installed it. You have no spam currently in the queue. Must be your lucky day. 🙂 Snart 20 000 Spam. ”Inte illa pinkat av en trähäst” som farmor min brukade säga ….. Detta inlägg är pingat på intressant.