En missbrukare är en missbrukare

Det skrivs idag i tidningarna om vården av missbrukare. Rubrikerna pekar på de stora samhällsvinster som finns i vård av narkotikamissbrukare; ”Narkomanvård kan ge samhället miljardvinst” skriver exempelvis DN i en rubrik. Jag finner rubriksättningen problematisk och förstår egentligen inte varför man ska skilja ut vård till missbrukare från annan vård. Finns det inte i […]

Kontroll av alkoholtillstånd i Bromma

Margareta och Mats på Tillståndsenheten. Kvällen och natten till idag var jag ute med Tillståndsenheten som lyder under Socialtjänstnämnden och polisen i Bromma på något som på kvällstidningspråk skulle ha fått heta ”Spritrazzia i Bromma”. Nåväl, det var inte så dramatiskt och förenklat utan det var mera en tillsyn och kontroll av restaurangers alkoholtillstånd. Myndighetsutövning […]