Luftfartsverket

Krönika om Bromma flygplats

Jag har skrivit en krönika på den hårdsatsande och eminenta bloggen Alliansfritt Sverige. Ämnet är Luftfartsverket som sprider villfarelser om Bromma flygplats och då särskilt

Read More »

Kampen mot Brommaflyget

Ja, den går vidare. Ännu har inte avtalet fått godkänt i Stockholms kommunfullmäktige. Beslut väntas på något av mötena i mars, den 3:e alternativt den

Read More »