Krönika om Bromma flygplats

Jag har skrivit en krönika på den hårdsatsande och eminenta bloggen Alliansfritt Sverige. Ämnet är Luftfartsverket som sprider villfarelser om Bromma flygplats och då särskilt flygplatsens ickesatsning på kollektivåkande och på hur mycket flygplatsen kostar oss skattebetalare i Stockholm. Läs krönikan här! Läs även andra bloggares åsikter om Luftfartsverket, Bromma, Bromma flygplats, miljö, skattebetalare och […]

Kampen mot Brommaflyget

Ja, den går vidare. Ännu har inte avtalet fått godkänt i Stockholms kommunfullmäktige. Beslut väntas på något av mötena i mars, den 3:e alternativt den 17:e mars. Protesterna växer och sprider sig. Bromma Kyrka Villaägarförening (BKV), länk har tagit upp frågan om det nya avtalet till granskning. De skriver: Du känner säkert till att man […]

Statsrådet Åsa Torstensson (c) svarar om Bromma

Detta är infrastrukturministern Åsa Torstensson (c) svar på en interpellation, en fråga i riksdagen, från Peter Pedersen (v) angående Bromma flygplats. Detta är frågan: Enligt uppgifter från Luftfartsverket avser verket göra en uppgörelse med Stockholms stad, som innebär att flygverksamheten på Bromma flygplats blir kvar till och med 2038. Det är en mycket lång avtalstid […]

Brommaflyget och demokratin!

Detta inlägg är ett gästinlägg från Rolf Svensson, aktiv i Aktionsgruppen mot Brommaflyget. De som nu tycker att ett nytt trettioårigt avtal för fortsatt Brommaflyg är helt i sin ordning ur demokratisk synvinkel bör betänka följande. Varje borgerlig majoritet i Stockholm har sedan början av 1990-talet medvetet förlängt flygverksamheten på ett sådant sätt att andra […]

Till alla journalister och opinionsbildare i Sverige!

Med anledning av förslaget till nytt Brommaavtal! Förklara för dig själv och oss medborgare följande: Varför ska inte öppenhet, genomskinlighet och ärlighet i viktiga samhällsfrågor gälla i en så viktig samhällsfråga som framtiden för en flygplats mitt i Stockholm ? Vad är det för demokratisyn som styr den politiska ledningen i Stockholm när den i […]