Borgarna skulle värna den svenska modellen

Här kommer ett bra citat som jag hämtat från Lärarnas tidning. För a-kassan gäller att medlemmar fortsätter att gå ur. Hittills är det 370 000 som lämnat och det betyder att närmare 1 000 medlemmar om dagen har lämnat de samlade a-kassorna. Ungefär lika många väljare – 1 000 om dagen – har lämnat regeringen […]