Är det dag att prata miljö och klimat igen

Nu händer det lite på fronten för miljö och klimatdebatten. Just nu är miljöminister Andreas Carlgren (c) i Luxemburg och förhandlar om EUs klimatpaket. Och det finns mycket att tycka om regeringens miljöpolitik. Det ser ut som om Carlgren försöker smita från sitt moraliska miljöansvar. En som tycker detta är Jens Holm, EU-palamentariker för vänsterpartiet. […]