Irak fem år av misslyckande

Video från John McCains valkampanj. Idag i Irak, fem år efter invasionen pågår omfattande strider mellan Muqtada al-Sadrs Mahdimilis och utländska och inhemska styrkor. Strider som under två veckor har krävt mer än 700 dödsoffer. ”Efter 1945 har inbördeskrig varit fem gånger vanligare än mellanstatliga. De blir i genomsnitt 24 gånger längre och dödar fem […]