Jobbtoppmöte

Paneldiskussion på Jobbtoppmötet

Företagare och socialdemokratiska kommunalråd från Borlänge, Göteborg, Linköping och Kalmar diskuterar den socialdemokratiska inriktningen för jobbpolitiken. En belysande och bra diskussion. Kollektivavtal är bra tycker

Read More »

Jobbtoppmöte idag den 12 maj

Jag kommer att blogga ifrån socialdemokraternas jobbtoppmöte idag. Det som ska diskuteras är vår politik för entreprenörsskap och näringspolitik, utifrån de förslag socialdemokraternas jobbrådslag arbetat

Read More »