Dags att summera året 2006 i Bromma

Som fritidspolitiker och förtroendevald i stadsdelsnämnden får man regelbundet ta del av stadsdelsförvaltningens utmärkta arbete i form av handlingar av olika slag. Handlingar som ska vara underlag för våra politiska ställningstaganden i nämnden. Häromdagen kom så en gigantisk bunt papper, sex tjocka bruna kuvert budat hem till undertecknads dörr. Glädjechock, tror ni säkert. Nja, inte […]