Nya FRAlagen, Fredrick och Annie

Jag kände ett behov av att koka ihop och att konkretisera vad som nu hänt eller inte hänt efter gårdagens återremiss i FRA-frågan. Det visade sig vara enkelt. Det som fortfarande gäller är att Sverige går från att avlyssna människor som är misstänkta för ett brott till att avlyssna människor som inte är misstänkta för […]