fotografi

Lowdin.com’s photos

Jag måste vara en av landets mest utbildade icke verksamma fotografer. Minst 7 år har jag tillbringat på olika fotografiska utbildningar, exempelvis GFU, Nordens Fotoskola

Read More »