företagare

Paneldiskussion på Jobbtoppmötet

Företagare och socialdemokratiska kommunalråd från Borlänge, Göteborg, Linköping och Kalmar diskuterar den socialdemokratiska inriktningen för jobbpolitiken. En belysande och bra diskussion. Kollektivavtal är bra tycker

Read More »