Folkpartiet

Folkpartiets skolbluff

Jag återkommer ständigt till detta ämne, folkpartiets skolbluff. Detta är upprörande som få annat, tycker jag. Innan valet gick man ut och lovad guld och

Read More »

Den borgliga skolbluffen

Skolorna i Stockholm har det motigt. Åtminstone om man frågar skolornas ledning, rektorerna och lärarna. Om man istället frågar de styrande i Stockholms stadshus Kristina

Read More »

Var nu en duktig elev

Vad är målet med skolan? Är det att skapa demokratiskt sinnade människor med goda kunskaper och färdigheter samt förmåga att självständigt lära och kritiskt granska?

Read More »

Folkpartiet kör i diket

Tisdagen den 5 september kom att bli dagen då Folkpartiet körde i diket. Partisekreterare Johan Jakobsson avgick och presschefen Niki Westerberg tog en time-out. Och

Read More »