Hur jobbigt är det att vara ung idag?

Det var ett bra tag sedan jag flyttade runt i Storstockholm mellan otrygga andrahands och tredjehandsboenden. För mig löste sig bostadssituationen slutligen när jag närmade mig 30-årsstrecket. Och så är det säkerligen för fler unga vuxna idag. För problemen med att hitta bostad och kunna etablera sig som vuxen har inte direkt minskat sedan min […]

Bygga bostäder på eller vid Bromma flygplats

Bostäder på Bromma är en självklarhet. Byggnation på flygplatsområdet är en stor möjlighet till nytänkande, ekologiska och gröna satsningar. Hur mycket som kan byggas kan vi diskutera, själv har jag inte låst mig vid något visst antal bostäder. Se artikeln i DN om SNF’s förslag. Flygplatskramarna hävdar att med bostäder på flygplatsområdet blir trafiken i […]

Stockholm växer och går bra

Jag läser i DN om rapporten ”Stockholmskonjunkturen” som säger att Stockholm åter tagit täten i tillväxtligan. Vi har tidigare fått höra från borgarna att Stockholm ligger långt efter andra regioner i vårt land. Inte nu längre alltså och borgarna blev av med det argumentet. Det byggs förtvivlat mycket trevliga bostäder också i vår fina huvudstad. […]