Arbetslösheten stiger

11,3 procent av arbetskraften saknar arbete nästa år enligt prognos från Arbetsförmedlingen. Antalet arbetslösa förväntas då uppgå till 539 000 personer. Det prognostiseras vidare att vi nu snart kan se ett trendbrott i ökningen av antalet arbetslösa. Minnena från 1990-talets Sverige förskräcker. Även om trenden planar ut och en viss efterfrågan av arbetskraft uppstår i […]

Moderaterna vill exportera misslyckad modell till Europa

Den moderata finans- och statsministern uttalar sig på DN Opinion idag. De bägge herrarna tycker att EU:s tillväxtstrategi, Lissabonstrategin är ett misslyckande. De tror sig veta att svensk högerpolitik skulle vara bättre för Europa. Lissabonstrategin skulle göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi år 2010.

Rösta inte på Moderaterna – rösta för lika lön för lika arbete. Rösta (s)

Det hettar till i slutet av denna EUvalrörelse. Det är bra för att skillnaderna mellan de politiska blocken behöver synliggöras. När Marita Ulvskog kallar företaget Hyrletts verksamhet för människohandel kan man ha en viss förståelse för att debattklimatet hettar till lite. Men faktum är att Hyrlett är ett företag som har lönedumpning som affärsidé.

Åsa Westlund versus Anna Maria Corazza Bildt

I all enkelhet funderar jag på skillnader i kampanjstrategier och budskap när jag ser dessa två filmsnuttar nedan. Miljöfrågorna och klimatförändringarna är två av de allra viktigaste frågorna på EU’s agenda. Detta ansvar förvaltar Åsa Westlund väl. Filmen om Åsa Westlunds ambitioner i EUparlamentet nedan är en av de mest välgjorda och informativa jag har […]

SvD/Sifo mätning – lite av ett önskeresultat

SvD/Sifo mäter temperaturen i EU-valet. Det visar sig att de stora partierna förlorat mark en del på sistone. Miljöpartiet går starkt och det är bra. S borde kunna göra bättre från sig än så här. Sedan SvD/Sifos EU-mätningar inleddes i slutet av april har M förlorat 5 procentenheter av sitt väljarstöd. Under samma period har […]