Försörjningsstödet, ack ja

Utbetalningarna för försörjningsstödet håller sig inte på de nivåer den borgerliga majoriteten hade hoppats på. Man hade budgeterat för en minskning på 10 procent och vid årsskiftet snodde man stadsdelarnas budget för försörjningsstöd på 91 miljoner kronor. Nu är krisen akut och man är tvungen att betala tillbaka 42,6 miljoner kronor för att täcka underskotten […]

Littorin hoppar och studsar

Idag kommenterar Sven Otto Littorin, länk DN Mona Sahlin och Thomas Östros debattartikel i dagens, länk DN och SvD. Ett gigantiskt jobbsvek utbrister han och syftar på innehållet i artikeln. Han menar att 60.000 jobb hotas om a-kassan åter höjs och framhåller vidare att så många människor som tolv hela Söderhamn har fått arbete tack […]

Rättigheter och plikt, rådslagsmaterialet om jobb

Idag presenterar socialdemokraternas rådslagsgrupp om jobb sitt material. Jag har haft tillfälle att tjuvkika lite på detta. Bakgrunden är möjligen bekant för de flesta. Socialdemokratin förlorade valet 2006 och eftervalsanalyserna pekar till stor del på vår tidigare så svaga arbetslinje som en av de viktigare orsakerna till valförlusten. Medan Alliansen pratade utanförskap ansåg vi att […]