Alviksskolan utan föräldraförening

Brommas största skola med hela 870 elever saknar föräldraförening. Delvis eftersom både hörselklasserna och Ulvsundaskolan, en enhet under Alviksskolan har sådana. Men som sagt den stora Alviksskolan saknar föräldraförening och har gjort detta sedan år 2000 ungefär. Så alla föräldrar med barn i Alviksskolan, de finns en hel del lokala läsare av denna min blogg […]