Är svenska förskolor bäst i Europa? Ja mycket talar för detta. Gång efter annan har våra förskolor fått det bästa betyget i OECD:s rapporter. Fråga blir naturligtvis då vad som skiljer våra förskolor från dem ute i Europa. I senaste numret av tidningen Förskolan, nr 4, 06, numret finns ännu inte på nätet – har man försökt att ta reda på detta. Man konstaterar bland annat att ”De flesta länder har betydligt lägre ambitioner för barn undre tre år. Följderna blir dyr och okvalificerad barnpassning, oftast på deltid”. Synen på barnen, kunskapsyn och kompetenta lärare gör den svenska förskolan unikt bra. Barngruppernas storlek och lärartätheten är ytterligare faktorer som talar för den svenska förskolan.

Under den gångna mandatperioden har det byggts hela 312 nya förskoleavdelningar i Stockholm. Nästkommande manatperiod kommer i ett socialdemokratiskt styrt Stockholm innehålla satsningar på barnomsorgsgarantin, vi vill kunna säkerställa att alla barn garanteras förskoleplats i sin stadsdel. När vi gjort detta vill vi ytterligare minska barngrupperna till 13 barn. Därefter tar vi maxtaxereformen ett steg vidare och inför en helt avgiftsfri förskola för alla.

Med andra ord kommer vi att behöva bygga många fler förskoleavdelningar, så även i Bromma och på den så omdiskuterade Ålstensängen.

2 Responses

  1. Ja, i småbarnsgrupperna. I dag har vi i stort sett målet med högst 14 barn i småbarnsgrupper (1-3 år). För Brommas del så realiseras detta i höst.