Med anledning av den nya FRA-lagen som de borgerliga har röstat igenom så har jag gått med i det nya nätverket, Sossar mot storebror.

Idag finns det många skäl att vara socialdemokrat och inte moderat, folkpartist eller kanske etter värre centerpartist. Det finns lika många skäl att verka för ett öppet samhälle.

– Vi vill visa att vi är många Socialdemokrater som jobbar hårt mot inskränkningar i den personliga integriteten och utvecklingen i riktning mot ett storebrorssamhälle. De beslut som tas nu får återverkningar under lång tid – i framtiden kommer barn och barnbarn att fråga om hur vi agerade. Vi kan inte se oss själva i spegeln om vi inte agerar tydligt och ihärdigt i de här frågorna, säger Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot (s) från Örebro län.

– Det är dags att starta en folkrörelse mot hoten mot integriteten och vi Socialdemokrater måste bli mer närvarande i debatten – många andra i denna debatt är nyliberaler med extrema högeråsikter i andra frågor. Vi vill gärna se detta som en utmaning till de som är aktiva i de borgerliga partierna: bara för att de pratar om “frihet” innebär det inte att de för en frihetlig politik. Den allvarligaste inskränkningen i den personliga integriteten har nu genomförts av en borgerlig majoritet i riksdagen och om de som säger sig värna integriteten menar allvar bör de stå upp mot sina partiledningar, kanske borde de registrera adressen borgaremotstorebror.se – den är fortfarande ledig, säger Björn Sundin.

Ur pressmeddelande vid bildandet av nätverket Sossar mot storebror.

Jag yrkar på att vi socialdemokrater går till val på ”Ett öppnare Sverige” 2010.

Länkar:
Sossar mot storebror.
Mona Sahlin i SvD om att riva upp FRA-lagen.
Borgerlig splittring – enskilda borgerliga ledamöter om att en bred politisk uppgörelse om FRA-lagen i SVT

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant.