Det svänger om Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad. Jag läser med intresse ur nämndens månadsrapport per den 30 november 2010. Nämnden kommer att redovisa ett överskott på 34,6 mnkr för 2010. Fantastiskt vilket resultat? Nej, inte direkt. …

Resultatet är inget man ska vara stolt över. Det är resultatet av dålig styrning från den borgerliga majoriteten. Den taffliga politiken framträder när man betänker att nämnden för 2010 gjort nedskärningar på 60 miljoner kronor. Ja, ni läste rätt! Först nedskärningar på hela 60 miljoner kronor sedan sitter vid årets slut på ett överskott på 34,6 miljoner kronor.

Karin Rågsjö (V) Vice ordförande, Mia Sundelin (S) och Stefan Nilsson (MP), skriver så här i sitt särskilda uttalande (min fetning):

Den sociala infrastrukturen i Stockholm har under ett antal år försvagats kraftigt. Med de nedskärningar som har gjorts i nämnden på 60 miljoner kronor under året sitter nämnden nu med ett överskott på 34,6 miljoner kronor. Verksamheten arbetar inte med produktion av varor utan med samhällets mest marginaliserade grupper, och överskottet blir därför ett politiskt misslyckande.

Utmaningarna är många och där finns många målgrupper där det behövs resurstillskott. Unga arbetslösa som inte får fäste på arbetsmarknaden, ökande antal unga hemlösa som staden söker statliga medel för, kraftigt ökat antal ungdomar som använder droger regelbundet, en Sfi-undervisning som i en rapport tydligt visar på mycket stora krav på ett konsekvent förbättringsarbete.

En rik stad som Stockholm väljer att skära där resurserna behövs mest, samtidigt som politiskt ansvariga för verksamheten inte ser de konsekvenser som den förda politiken för med sig. En majoritet som exempelvis väljer att ta bort samordnaren för gruppstödsverksamhet för barn till missbrukare i Stockholm, vilken bekostades med statliga medel i tre år har tyvärr ingen som helst känsla för hur man bygger upp en hållbar struktur för socialt arbete. Den samordnaren hade behövts i Sveriges största stad, ett starkt Maria Ungdom hade behövts i en stad där många unga nu missbrukar. En tydlig strategi för hur vi ska nå unga arbetslösa hade behövts.

Högermajoriteten valde i stället ”korvkioskmodellen”. Överskott är bra om man driver en korvkiosk, överskott är aldrig bra när den sociala infrastrukturen faller samman och när det drabbar de som behöver samhället mest.

PS.
Operadebatten fortsätter. Rasmus Fleischer, Copyriot skriver nyanserat om ämnet i inläggen: Alternativ till operahus & PS om operahus.

Aktuella bloggar:
Johan Westerholm – Försvaret: När regeringen ryckt ut varje tand ur den svenska tigerns käft
Anna-Lena Lodenius – Medierna fortsätter att tjata om nazismen och SD
Dagens Svenskbladet – Åkesson; “Osvenska byggnader ett hot mot vår kultur”
Lena Sommestad – Barnen först!

Aktuell media:
Svd – Föräldrar vill stärka lagskydd för barnen
DN – Björn Wiman: Bra med en öppen dörr

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , eller annat intressant. Läs även NetRoots ….