Det är snart 20 år sedan Olof Palme mördades på Sveavägen. Det uppmärksammas förtjänstfullt av SR Minnen som har sammanställt en sida med radioprogram och fakta om Olof Palme. Själv var jag inte partiaktiv på den tiden men som de flesta andra minns jag tydligt vad jag gjorde morgonen den 29 februari 1986 när nyheten om mordet nådde mina öron. Ett slags fruset ögonblick. Bevarad för alltid i mitt minne.

Som talare var Palme en av de största vi haft. Nedan är ett citat ur ett tal som han höll Broderskapsrörelsens kongress 1965. Det är ord som fortfarande gäller förstås. Jag ser också att Johan Sjölander har uppmärksammat SR Minnens sida om Olof Palme.

“Jämlikheten är en utopi som ännu är långt ifrån förverkligad i det svenska samhälle där så mycket av gamla klassfördomar och reella klasskillnader lever kvar. Och det är en utopi som ständigt måste formuleras på nytt och ständigt erövras på nytt. Ty i en dynamisk utveckling ligger ständigt faran att nya privilegier skall befästas, nya gränser ritas ut och nya klyftor grävas upp mellan människorna. I strävan till jämlikhet ligger en väsentlig del av socialismens särprägel och framtidsuppgift.”

Se också Olof Palmes minnesfond.

5 Responses

  1. palme sa mycket smart…politikerna av i dag skulle läsa på mer..för i palmes ord finns lösningarna på många av de problem som vi i dag står inför