Landstinget går bra. Inför budgeten 2006 finns därför ett ökat utrymme på ungefär 500 miljoner för reformer och satsningar. Socialdemokraterna i Stockholm genomför nu en enkätundersökning där de frågar om vilka prioriteringar som anses bäst för Landstinget att satsa på.

Detta är mina svar på frågorna:

1. Vad tycker du att det ökade ekonomiska utrymmet i Stockholms läns landsting bäst kan användas till?

Satsningar på sjukvården
Satsningar på landstingets personal

2. Om du skulle prioritera ovanstående satsningar vad tycker du då är viktigast?

(1) Satsningar på sjukvården
(2) Satsningar på landstingets personal
(3) Sänkning av priserna i kollektivtrafiken
(4) Satsningar på kulturen i Stockholms län

3. Finns det något annat som du tycker att landstinget i Stockholms län borde satsa på?

Det räcker bra så!

Länk till enkäten:
http://www.questback.com/isa/qbv.dll/SQ?qid=228235&MID=53882233