Må vinden vara din vän, var temat på K G Hammars avskedspredikan på Pingstdagen den 4 juni i Uppsala domkyrka. Det är ärkebiskopens uppgift att vara Svenska kyrkans främste företrädare i det svenska samhället och i internationella sammanhang. Och företrädare har han varit med bravur. Han har varit orädd och samtidigt ödmjuk i sitt ledarskap. Kritiserat och belyst när så har varit befogat. Det har väckt respekt och kärlek men också dess motsatts.

”Vi förväntar oss att regeringskoalitionen och den borgliga alliansen lyfter fattigdomsbekämpningen högt på den politiska agendan. Stöd till demokratiutveckling och mänskliga rättigheter är en självklar utgångspunkt för de radikala politiska beslut som behövs för att fattiga människors intressen ska få tolkningsföreträde. Annars riskerar PGU /Sveriges politik för global utveckling/ att mest bli tomma ord.”

KG Hammar och Anders Wejryd, SVD Brännpunkt 31 maj

I en intervju i Kyrkans Tidning säger sig Fredrik Reinfeldt vara störd över att ”kyrkan har accepterat vänsterns syn på världen, och inte sällan varit politiska opinionsbildare”. Kanske är det så att kyrkan och vänstern i mycket har samma mål? Där värdeord som solidaritet och gemenskap verkligen har en faktisk och reell innebörd. Vilka mål har då dem som inte delar denna värdegrund? Jag har faktiskt på allvar funderat över hur moderater kan vara kristna.

”Att skapa politiska system som bygger på att människor alltid skulle vara svaga och underordnade och oförmögna att fatta egna beslut, det blir ett förmyndarsamhälle som jag värjer mig emot.”

Fredrik Reinfeldt

Så olika syn vi har på samhället och samhällets uppgifter, Reinfeldt och jag. Samhällets stöd till de svaga föraktas. De finns svaga som förblir svaga livet igenom. Vad gör vi med dem människorna i moderaternas Sverige? Världen består av en ganska stor del svaga människor och en del rika och välmående västerlänningar, också människor märk väl. Vad händer med vårt bistånd till tredje världen i Alliansens Sverige?

Det är mycket att fundera på inför valet i september.

Andra som skrivit om KG Hammar.