Det är titeln på ett föredrag om Internet för föräldrar som Anders Carlsson håller den 26 april i Äppelvikens Aula, kl.19.00. Föredraget är gratis och arrangeras i samarbete med Brommas Föräldraföreningar och Bromma Stadsdelsförvaltning.

Hur uppstår attityder och värderingar? Vem påverkar våra värderingar och attityder? Vilken påverkan har Internet? På våra barn och ungdomar? På oss vuxna? Vem står bakom de platser på Internet där vi hittar information, och vilka syften har de? Vad sker därute på nätet och vem har kontrollen?

Jag har arbetat professionellt med Internet och webben i över tio år. Men det hjälps inte, jag hänger ändå inte med när min snart tonåriga dotter chattar och nyttjar Internets alla häftiga funktioner. Framför allt känner jag att jag saknar kontroll över vad som händer, jag kan ju inte vara närvarande hela tiden. Faktum är, mycket sanningsenligt – jag är inte så mycket med överhuvudtaget. Chatten fungerar på så många olika sätt, sammansvetsande och kontaktskapande efter skolan. Men också, samtidigt och utanför de vuxnas kontroll eller närvaro kan det vara ett verktyg för grupptryck och mobbing. En sluten och hård värld där många mår dåligt.

Den virtuella mobbingen växer. Bris hade förra året kontakt med 700 unga som utsatts för virtuell mobbing som jag skrev om här eller förtal via mejl, sms och Internet. Och detta måste vi ta på allvar. Därför tänker jag gå på detta föredrag.

One Response