KLYS företräder 14 medlemsorganisationer med cirka 30 000 yrkesverksamma kulturarbetare i Sverige.
Organisationen har nu kartlagt coronapandemins konsekvenser för oss kulturarbetare i en rapport som jag här nu saxar lite ur med speciellt fokus på oss fotografer (rapporten omfattar även scenkonsten, journalistiken, filmen m.fl.):

——————————————–
Ca 60 procent av de yrkesverksamma kulturskaparna är egenföretagare, de allra flesta av dessa med enskild firma. Dessa har inte tillgång till a-kassa och har svårt att få en rimlig sjukpenninggrundande inkomst beräknad.

Många fotografer lever huvudsakligen på att dokumentera olika events. Flera av dessa uppdrag har blivit avbokade eller framskjutna, och fotografer har i många fall tyvärr inga avtal som reglerar vad som händer vid sen avbokning eller avbokning med anledning av force majeure.

Fotografer driver normalt en- eller fåmansbolag eller är enskild näringsidkare. Svenska Fotografers Förbund har gjort en enkät där svar inkommit från mer än en tredjedel av medlemmarna. I enkäten svarar 57,8% att de inte kommer kunna ta ut någon lön närmaste månaden/månaderna. På frågan om de har förlorat uppdrag efter regeringens beslut om att ställa in event med fler än 500 personer svarar 41% ja och 32,5% att de misstänker att uppdrag kommer ställas in framöver.

Både redaktionella och kommersiella uppdrag ställs in på grund av oron och för att människor inte vill träffas. Att vara fotograf handlar ju om att vara på plats och möta människor. Men även retuschörer förlorar jobb på grund av att fotograferingar är inställda.

När fotograferna själva i enkäten skattar inkomstbortfall på grund av viruset hamnar den totala summan i dagsläget på 25 miljoner kronor. I dag är det samtal från medlemmar kring konkurser som dominerar. Det är tydligt att det inte finns mycket tid eller marginaler om dessa företag ska överleva.

——————————

Rapporten finns att ladda ner här (pdf-fil): Coronas konsekvenser för yrkesverksamma kulturskapareinom olika branscher