Första året med Ängbybarnens förskolor, NAJS AB – ett resultat på 1 504 000 kr

Jag har tidigare skrivit om avknoppningen av Ängbybarnens förskolor. En lokal parallell här i Bromma till den skandaliserade avknoppningen av Tibble gymnasium.

Samtliga Ängbybarnens förskolor’s tillgångar, personal, goodwillvärde, hyreskontrakt samt inventarier och brukare överläts inför 2008 till ett privat aktiebolag, NAJS AB för en kostnad på 362 000 kronor.

Nu har det första verksamhetsåret passerat och finns redovisat hos Bolagsverket. Man noterar då att bolaget NAJS AB har gjort ett rörelseresultat på 2 474 000 kronor och ett resultat på 1 504 000 kronor.

Detta resultat redan efter ett år. Det måste naturligtvis ställas i relation till kostnaderna för NAJS AB på 362 000 kronor för att förvärva fem förskolor med sammanlagt tretton avdelningar.

Det fanns vissa som påstod att verksamheten vid Ängbybarnens förskolor inte hade något värde utöver värdet på inventarierna.

Länk till Ängbybarnens förskolor.

Utdrag från Bolagsverket

NAJS AB
Org.nummer: 556737-3054 Bolagsform: Aktiebolag

RESULTATRÄKNING 2008-12
Nettoomsättning (TKR) 26 594
Rörelseresultat (TKR) 2 474
Resultat efter finansnetto (TKR) 2 633
Årets resultat (TKR) 1 504

BALANSRÄKNING 2008-12
TILLGÅNGAR
Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0
Anläggningstillgångar (TKR) 230
Omsättningstillgångar (TKR) 4 908
Tillgångar (TKR) 5 138

SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
Eget kapital (TKR) 1 604
Obeskattade reserver (TKR) 600
Avsättningar (TKR) 0
Långfristiga skulder (TKR) 0
Kortfristiga skulder (TKR) 2 934
Skulder och eget kapital (TKR) 5 138

NYCKELTAL 2008- 12
Omsättning per anställd (TKR) 511
Personalkostnader per anställd (TKR) 348
Omsättningförändring
Vinstmarginal 9,90 %
Soliditet 39,63 %

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , eller annat intressant.

By |2016-12-20T21:10:46+01:0019 okt 2009|Bromma, ekonomi, opinion|Kommentarer inaktiverade för Första året med Ängbybarnens förskolor, NAJS AB – ett resultat på 1 504 000 kr

This function has been disabled for Fotograf Anders Löwdin.