Lena skriver om tveksamheterna kring Harold Pinters engagemang i fallet Milosevic. Studio Ett sänder ett debattinslag om detta idag. Där kanske vi får höra hur det egentligen ligger till. Det vore tråkigt om Pinter har ”lik i lasten” men och andra sidan så är det främst för hans förmåga att skriva god dramatik som han fått Akademiens pris.

Vi får se var denna debatt tar vägen.

One Response