Fotografi med närhet och nerv

Jag skapar bilder med närhet och nerv för myndigheter, organisationer
och företag som respekterar och uppskattar alla kulturer.

Porträtt, studio.
Porträtt, miljö.
Porträtt, miljö.
Grupporträtt, miljö.
Event, konferens.
Event, konferens
Event, konferens.