Adrian Paci – Centro di permanenza temporanea, Center för tillfälligt uppehåll.
Adrian Paci är en angelägen konstnär som arbetar med angelägna ämnen. Om utsatthet och främlingskap.