Jag skapar bilder med närhet och nerv för myndigheter, organisationer
och företag som respekterar och firar alla kulturer.

Anders Löwdin, fotograf sedan 1989.

.

“Not everybody trusts paintings but people believe photographs.”
― Ansel Adams