Jag skapar bilder med närhet och nerv för myndigheter, organisationer
och företag som respekterar och uppskattar alla kulturer.

Anders Löwdin, fotograf sedan 1989

“Not everybody trusts paintings but people believe photographs.”
― Ansel Adams